Museum van de Dynastie en België

Zaterdag 18 november 2023 te 14u00
VZW Monarchie – Riemst St Jansstraat 21

Aan de ingang van het museum bevindt zich een plaat in blauwe steen van Belgie. Deze werd gekapt en daarna aan het museum geschonken door de heer Gerard Pieters, Honorair Consul voor de Democratische Republiek Kongo in Nederland. Via de Ontmoetingsruimte komt men in het museum. Men kan er een wandeling maken doorheen de geschiedenis van België en het Vorstenhuis. Aan de hand van foto’s, tijdschriften, weekbladen, illustraties worden de verschillende periodes in deze geschiedenis weergegeven. Uniformen van Defensie, Rijkswacht, Politie. Justitie, Medische Dienst, Krijgsraad, Veldwachters, Spoorwegen, De Post enz… worden getoond in alle maten en kleuren.
Metalen dozen met afbeeldingen van de Koninklijke Familie. Periode van de Belgische Strijdkrachten in Duitsland.
Uniformen van Defensie. Marechaussee. Douane enz, uit Nederland. Volledige uitrusting van een kerkbewaker (Pikman. Suisse). Helmen en kepies van Europese Legers. Medailles. badges. kentekens en andere attributen. Ontstekers. granaten. geweren, bajonetten. sabels. patronen. webbing en andere uitrustingsvoorwerpen. Radio’s, bivakmateriaal, Jerry Cans, Valschermen enz. uit WO II. Een stel fietsen op staander om stroom op te wekken welke uit een atoomschuilkelder komen.